Research Header Business GettyImages-1152955424.jpg

Themâu Ymchwil


Mae Ysgol Fusnes De Cymru yn ymfalchïo ei bod ar flaen y gad o ran newid arloesol yng Nghymru, a thu hwnt, drwy gymhwyso gwybodaeth ac ymchwil i'r problemau bywyd go iawn sy'n wynebu pobl, busnesau a chymunedau.

Mae ganddi ddyheadau o fod heb eu hail ar gyfer addysg broffesiynol a galwedigaethol, ac arloesi ac ymgysylltu sy'n seiliedig ar ymchwil.

Rydym yn cefnogi cenhadaeth y Brifysgol i feithrin ffyniant a lles y cymunedau yr ydym yn byw ynddynt ac yn eu gwasanaethu.

Rydym wedi datblygu cysylltiadau hirsefydlog â'r diwydiannau lle mae ein hymchwil wedi'i wreiddio, ac sy'n rhychwantu amrywiaeth o feysydd cyhoeddus, preifat a diwylliannol.

Mae'r Ysgol Fusnes wedi cryfhau ei hôl troed ymchwil o ran allbwn ac effaith ers REF2014 drwy fuddsoddi yn ei staff academaidd sy'n canolbwyntio ar addysgu ac ymchwil a'u datblygu.


Themâu ymchwil


Astudio gyda ni

Rydym yn croesawu ceisiadau'r DU a rhyngwladol gan raddedigion sydd â chymwysterau addas sydd â diddordeb mewn ymuno â ni ar gyfer ymchwil ôl-raddedig a ariennir ei hun.


CysylltiedigCyfnewidfa PDC

Cyfnewidfa PDC, canolbwynt ar gyfer creu cysylltiadau sy'n gweithredu fel y 'drws ffrynt' ar gyfer busnes, gan ddarparu mynediad i arbenigedd a thalent ymchwil y Brifysgol. Mae dwy ganolfan – ar gampysau Trefforest a Chasnewydd. Mae hyn yn galluogi cyfnewid ystyrlon rhwng ymchwilwyr, myfyrwyr a diwydiant, y Trydydd Sector a rhanddeiliaid eraill. Gyda chefnogaeth ei dîm ymgysylltu, mae Cyfnewidfa PDC yn hwyluso cyfleoedd ar gyfer ymchwil, datblygu a chyfnewid gwybodaeth, lleoliadau gwaith ac interniaethau.