Research Header Business GettyImages-1152955424.jpg

Ysgol Fusnes De Cymru


Mae Ysgol Fusnes De Cymru yn ymfalchïo ei bod ar flaen y gad o ran newid arloesol yng Nghymru, a thu hwnt, drwy gymhwyso gwybodaeth ac ymchwil i'r problemau bywyd go iawn sy'n wynebu pobl, busnesau a chymunedau. Rydym wedi datblygu cysylltiadau hirsefydlog â'r diwydiannau lle mae ein hymchwil wedi'i wreiddio, ac sy'n rhychwantu amrywiaeth o feysydd cyhoeddus, preifat a diwylliannol

REF banner in red (Welsh)